Mieli parapijiečiai, 1800 m. rugpjūčio 10 d, Vygrių vyskupas Mykolas Pranciškus Krupavičius konsekravo Griškabūdžio bažnyčią. Kviečiu už tai padėkoti Dievui rugpjūčio 9 d. 10.30 val. šv. Mišių metu, švenčiant titulinius Kristaus Atsimainymo atlaidus. Kai kas paklausia, o kas bus tokio ypatingo, minint tokį bažnyčios jubiliejų. Garbiausia būtų, jei šioje iškilmėjė būtumėte Jūs. Ne tik būtumėte, bet padėkotumėte Dievui už visas malones patirtas šioje bažnyčioje.
 
Kun. Vytautas Mazirskas
 

.