Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

 

 

2020-06-ąė

 
 
 
 
1. Birželio mėnesį po šventųjų Mišių vyks birželinės pamaldos skirtos pagerbti Švenčiausiąją Jėzaus Širdį.
 
2. Birželio 18 d., ketvirtadienį, 17 val., Griškabūdžio bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už Griškabūdžio ir Barzdų parapijas.
 
3. Birželio 19 d., penktadienį, Bažnyčia švenčia Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. 9 val. aukojamos šv. Mišios Grišabūdyje aukotojų intencija, meldžiančių Švč. jėzaus Širdies užtarimo.