I Advento sekmadienis

 

 

2019-12-01

 
 
 
 
1. Nuo gruodžio mėnesio šv. Mišios nuo antradienio iki penktadienio bus aukojamos Griškabūdžio bažnyčios zakristijoje.
 
2. Gruodžio 5 d., ketvirtadienį šv. Mišios nebus aukojamos.
 
3. Gruodžio 6 d., pirmasis mėnesio penktadienis. 9 val. aukojamos šv. Mišios aukotojų, besimeldžiančių į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, intencija.
 
4. Kūčių vakarienei galite pasiimti kalėdaičius Griškabūdžio ir Barzdų bažnyčiose prieš arba po šv. Mišių, kitu metu klebonijoje Griškabūdyje budėjimo ir kitu metu, jei esu namuose. Dėkoju, už paliktą auką.