XXIV eilinis sekmadienis

 

2021-09-12

 

 
 
 
1. Nuo rugsėjo 13 iki 18 dienos imtinai būsiu išvykęs, todėl šv. Mišios šiomis dienomis nebus aukojamos. Jei būtų laidotuvės tiek Barzduose, tiek Griškabūdyje, mane vaduos kun. Andrius Vaitkūnas.
 
 
2. Noriu atkreipti dėmesį, kad rugsėjo 12 d., sekmadienį, šv. Mišios Griškabūdžio bažnyčioje bus aukojamos 10 val.
 
3. Rugsėjo 12 d., sekmadienį Barzdų parapijos Gražiškių kaimo kapinių koplytėlės artumoje, 12 val., bus švenčiami Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai. Šv. Mišioms vadovaus ir homiliją pasakys Alytaus šv. Kazimiero parapijos vikaras kun. Romas Budrevičius.
 
 
 
 

 

 

 

 

Besitęsiant epdemiologinei situacijai, prašau  laikytis tokių saugumo reikalavimų:

 

 

Pamaldose nedalyvauti, jei jaučiate peršalimo simptomus.

 

Įeinant į bažnyčias ir iš jų išeinant prašau dezinfekoti rankas. Bažnyčių gale stovi bekontaktis rankų dezinfekatorius.

 

Bažnyčioje pamaldų metu sėdėti dėvint veido kaukę.