Bažnyčioje patarnaujantys asmenys:

 

  1. Zakristijonas    Tomas Sendžikas, ,    mob. tel. +370 627 26954
  2. Vargonininkė   Kristina Žemaitienė,     mob. tel. +370 698 16125
  3. Valytoja           Danutė Vosylienė,      mob. tel. +370 686 25938
  4. Tikybos mokytoja Laima Olekienė,  mob. tel. +370 611 95845