I Advento sekmadienis

 

 

 

 

1. Lapkričio 27 d., sekmadienis, naujų liturginių metų pradžia, Advento laikas. Drąsinu šiuo laiku iki Kristaus Gimimo iškilmės pasirūpinti ne vien materialiomis dovanomis, bet ir savo dvasiniu gyvenimu. Bažnyčiose bus palaiminti kalėdaičiai Kūčių vakarienės stalui. Juos pasiimti galėsite bažnyčioje prieš ar po šv. Mišių, kitu metu klebonijoje.

 

 

 

 

2. Lapkričio 28 - gruodžio 3 dienomis būsiu išvykęs, tad šv. Mišių nebus. Jei būtų laidotuvės, mane pavaduos Paluobių parapijos klebonas kun. Andrius Vaitkūnas. 

 

 

 

 

 

 

3. Gruodžio 10 d., šeštadienį, Barzdų ir Griškabūdžio bažnyčiose vyks Advento rekolekcijos. Joms vadovaus Sintautų parapijos klebonas, kun. Romas Budrevičius. Barzduose 14.45 klausoma išpažinčių, 15 val. šv. Mišios. Griškabūdyje 16.45 klausoma išpažinčių (bus svečių kunigų), 17 val. šv. Mišios.

4. Planuojami parapijos internetinės svetainės atnaujinimo darbai, tad ji gali laikinai neveikti.