Parapijų skelbimai

Parapijų skelbimai

 

1. Nuo šios savaitės keičiasi šiokiadienio pamaldų laikas Griškabūdžio bažnyčioje. Su pokyčiais kviečiu susipažinti čia.

2. Kovo 29 d., trečiadienį, šv. Mišios aukojamos 9 val.

3. Kovo 30 d., ketvirtadienį, 17 val. šv. Mišios aukojamos už Griškabūdžio ir Barzdų parapijas.

4. Balandžio 2 d., Verbų sekmadienis. Bus laiminamos verbos, Griškabūdžio bažnyčioje prieš šv. Mišias bus daroma Verbų procesija. Daroma rinkliava šv. Mišių metu skiriama kunigų seminarijų išlaikymui ir Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados paramai.

Parašyti komentarą

Your email address will not be published.